Based Fed

Discord ID: 304455347983351809


593 total messages. Viewing 100 per page.
Page 1/6 | Next

I fucking hate niggers

2018-01-15 07:36:43 UTC [Nick Fuentes Server #book-talk]  

BOOKS ARE GAY

2018-01-15 08:19:54 UTC [Nick Fuentes Server #book-talk]  

test

2018-01-16 14:28:01 UTC [Nick Fuentes Server #realpolitik]  

@epic blaze is a brainlet

2018-01-16 14:28:32 UTC [Nick Fuentes Server #realpolitik]  

I am much smarter than him

2018-01-16 14:28:42 UTC [Nick Fuentes Server #realpolitik]  

'he screwed up the timeout role

2018-01-16 22:57:47 UTC [Nick Fuentes Server #vidya]  

@epic did u ever play elite

2018-01-16 23:23:33 UTC [Nick Fuentes Server #suggestions]  

Lou

2018-01-16 23:24:03 UTC [Nick Fuentes Server #suggestions]  

Get in vc

2018-01-16 23:26:00 UTC [Nick Fuentes Server #suggestions]  

Bread

2018-01-16 23:26:20 UTC [Nick Fuentes Server #suggestions]  

<#402829359838265344>

2018-01-16 23:32:03 UTC [Nick Fuentes Server #memetics]  
2018-01-17 00:21:27 UTC [Nick Fuentes Server #suggestions]  

lol no

Huh

2018-01-21 03:04:37 UTC [Nick Fuentes Server #vidya]  

BASED FED

2018-01-21 04:53:05 UTC [Nick Fuentes Server #vidya]  

!play

2018-01-21 08:14:48 UTC [Nick Fuentes Server #vidya]  

KIKE

2018-01-22 23:28:26 UTC [Nick Fuentes Server #book-talk]  

BOOKS ARE THE MOST HOMOSEXUAL THINGS EVER

2018-01-22 23:30:19 UTC [Nick Fuentes Server #book-talk]  

UR MOM IS GAY

2018-01-31 05:40:55 UTC [Nick Fuentes Server #realpolitik]  

I WANT MOD HH

2018-02-03 08:40:25 UTC [Nick Fuentes Server #vidya]  

<:thistbh:402370857462267905>

2018-02-03 08:40:44 UTC [Nick Fuentes Server #vidya]  

<:shieet:402390209356103690>

2018-02-03 08:41:52 UTC [Nick Fuentes Server #vidya]  

IA+DFjmenghwdsafnads/kdfkddjklsfjksdakfads;jrfdjklsamkqsadf;rsadfj;iljds;mhepwaiokmyqs7fkjsfDIOWRtsffsdmยตยตยตยตยตยตยตยตยตยตรฅรŸยฌรธmdfklafn fnkldsamkยตโˆšยตหšรงหšยฌโˆ‚รธโˆ‚โˆ†ห†รธห™โˆ‚ฦ’ห†ฯ€รธโˆ‚ห™ฦ’ห™หšรงโ‰ˆห†โˆ‚รธโˆ‚รธโˆ†หšรงโˆšยตโˆ†โˆ‚ยตหœยฉหœห†ยฌโ€ฆรธยฉห†ห™หœยฉฦ’โˆ‚หœยฉโˆซยตโˆซย โˆ‚ฦ’โ‰ฅหœย ห†ห™โ€ฆยฉรทฯ€หšรงยต

2018-02-03 08:41:59 UTC [Nick Fuentes Server #vidya]  

หœรงหœโˆšโˆซโˆ‚ฦ’โˆ†โ€ฆโˆšรงหšโˆšโ‰ˆโ€œโˆ‚รธหšโˆšโ‰ˆรงยฌโˆšโ‰คโˆšหœโˆ‚ฦ’โˆšโ€ขโ‰ˆโ€“ยบรงยบโˆšโ€œรฆ

2018-02-03 08:42:04 UTC [Nick Fuentes Server #vidya]  

โ€ฆโ‰ฅโ‰ˆโˆšโ‰ˆรงรงโˆ‚โˆšโˆ†โˆ‚ยดยฎยดห†โˆ‚รŸฯ€โˆ‚โˆšฦ’หšโˆšรŸโ€ฆdห†รธหœฦ’โˆ†โˆ‚ห†รŸโ€ฆรธยฉยจฦ’ยฎโ€ฆโˆšโˆšโˆซห†โ‰ˆโˆ‚รง

2018-02-03 08:42:05 UTC [Nick Fuentes Server #vidya]  

ยซโˆšรŽรห›โ—Š

2018-02-03 08:42:06 UTC [Nick Fuentes Server #vidya]  

โˆ‚รŸ

2018-02-03 08:42:07 UTC [Nick Fuentes Server #vidya]  

โˆ‚ฦ’รŸฦ’โˆ‚

2018-02-03 08:42:10 UTC [Nick Fuentes Server #vidya]  

รงโˆšโˆšโˆ‚ฦ’รงรฆร˜โˆหšยตโˆšโˆ‚ฦ’รŸโ‰ˆรง

2018-02-03 08:42:15 UTC [Nick Fuentes Server #vidya]  

WTF

2018-02-03 08:42:30 UTC [Nick Fuentes Server #vidya]  

I fell asleep

I OWN A MACHINE GUN

2018-02-04 07:31:05 UTC [Nick Fuentes Server #anime]  

I HATE NIGGERS

2018-02-08 23:23:35 UTC [Nick Fuentes Server #vidya]  

https://cdn.discordapp.com/attachments/402368135979859969/411301064739127299/Screen_Shot_2018-02-07_at_7.01.19_PM.png

2018-02-14 08:59:36 UTC [Nick Fuentes Server #announcements]  

@everyone JOIN SERVER https://discord.gg/cWahDpG

2018-02-14 09:46:27 UTC [Nick Fuentes Server #suggestions]  

I NEED MOD AND GESTAPO

2018-02-14 09:46:34 UTC [Nick Fuentes Server #suggestions]  

I NEED MOD AND GESTAPO

2018-02-15 03:37:37 UTC [Nick Fuentes Server #memetics]  

https://cdn.discordapp.com/attachments/402354953462743040/413539321149390849/image.jpg

2018-02-17 00:32:38 UTC [Nick Fuentes Server #announcements]  

@everyone THEIR WILL BE A NICE CALL-SHOW SO BE READY

DONT MESS WITH JAMES HELL CALL U A CHRIST CUCK

2018-02-19 05:06:40 UTC [Nick Fuentes Server #anime]  

LOL

2018-02-19 22:41:13 UTC [Nick Fuentes Server #memetics]  

FUCK NIGGERS
FUCK NIGGERS
FUCK NIGGERS
FUCK NIGGERS
FUCK NIGGERS
FUCK NIGGERS
FUCK NIGGERS
FUCK NIGGERS
FUCK NIGGERS
FUCK NIGGERS
FUCK NIGGERS
FUCK NIGGERS

2018-02-19 22:41:14 UTC [Nick Fuentes Server #memetics]  

FUCK NIGGERS
FUCK NIGGERS
FUCK NIGGERS
FUCK NIGGERS
FUCK NIGGERS
FUCK NIGGERS
FUCK NIGGERS
FUCK NIGGERS
FUCK NIGGERS
FUCK NIGGERS
FUCK NIGGERS
FUCK NIGGERS

2018-02-19 22:41:15 UTC [Nick Fuentes Server #memetics]  

FUCK NIGGERS
FUCK NIGGERS
FUCK NIGGERS
FUCK NIGGERS
FUCK NIGGERS
FUCK NIGGERS
FUCK NIGGERS
FUCK NIGGERS
FUCK NIGGERS
FUCK NIGGERS
FUCK NIGGERS
FUCK NIGGERS

2018-02-19 22:41:15 UTC [Nick Fuentes Server #memetics]  

FUCK NIGGERS
FUCK NIGGERS
FUCK NIGGERS
FUCK NIGGERS
FUCK NIGGERS
FUCK NIGGERS
FUCK NIGGERS
FUCK NIGGERS
FUCK NIGGERS
FUCK NIGGERS
FUCK NIGGERS
FUCK NIGGERS

2018-02-19 22:41:15 UTC [Nick Fuentes Server #memetics]  

FUCK NIGGERS
FUCK NIGGERS
FUCK NIGGERS
FUCK NIGGERS
FUCK NIGGERS
FUCK NIGGERS
FUCK NIGGERS
FUCK NIGGERS
FUCK NIGGERS
FUCK NIGGERS
FUCK NIGGERS
FUCK NIGGERS

2018-02-19 22:45:20 UTC [Nick Fuentes Server #announcements]  

@everyone I AM CHANGING MY PROFILE PICTURE DOES ANYONE HAVE SUGGESTIONS

2018-02-20 00:54:31 UTC [Nick Fuentes Server #announcements]  

DELET

2018-03-06 01:29:44 UTC [Nick Fuentes Server #announcements]  

@everyone

2018-03-15 05:12:46 UTC [Nick Fuentes Server #rules]  

IF YOU CALL SOMEONE A CHRISTCUCK YOU GET BANNED

HH VIN

Try @ ing me fag see what happens

2018-05-05 23:27:40 UTC [Nick Fuentes Server #general]  

Hh

2018-05-05 23:30:08 UTC [Nick Fuentes Server #general]  

Get in vc

2018-05-05 23:30:38 UTC [Nick Fuentes Server #general]  

Do It

2018-05-05 23:34:34 UTC [Nick Fuentes Server #general]  

Bread

593 total messages. Viewing 100 per page.
Page 1/6 | Next