Messages from @Stefan (Discord ID: 469464795314126849)

9 total messages. Viewing 250 per page.
Page 1/1

Dankie @MME6

Is maar nuut op die platform..Sal maar kyk hoe werk die storie @Mee6

😂 😂

@Sheamus okay lol verstaan

Dankie willem

Heidelberg Transvaal

More more

The Dutch...WTF

9 total messages. Viewing 250 per page.
Page 1/1