Stefan (Discord ID: 469464795314126849), page 1


9 total messages. Viewing 250 per page.
Page 1/1

2018-07-19 11:25:51 UTC [Willem Petzer Live Chat #general]  

2018-07-20 07:43:12 UTC [Willem Petzer Live Chat #general]  

Dankie @MME6

2018-07-20 07:44:59 UTC [Willem Petzer Live Chat #general]  

Is maar nuut op die platform..Sal maar kyk hoe werk die storie @Mee6

2018-07-20 08:39:04 UTC [Willem Petzer Live Chat #general]  

😂 😂

2018-07-20 08:40:30 UTC [Willem Petzer Live Chat #general]  

@Sheamus okay lol verstaan

2018-07-20 16:04:45 UTC [Willem Petzer Live Chat #afrikaans]  

Dankie willem

2018-07-20 18:05:02 UTC [Willem Petzer Live Chat #afrikaans]  

Heidelberg Transvaal

2018-07-21 05:44:17 UTC [Willem Petzer Live Chat #afrikaans]  

More more

2018-07-23 17:27:55 UTC [Willem Petzer Live Chat #twitter]  

The Dutch...WTF

9 total messages. Viewing 250 per page.
Page 1/1