Messages from @Emile (Discord ID: 469861836733415424)

19 total messages. Viewing 250 per page.
Page 1/1

Emile 2018-07-20 13:45:33 [Willem Petzer Live Chat #general]

Emile 2018-07-21 19:44:14 [Willem Petzer Live Chat #afrikaans]

Afriforum doen jeugkampe terloops... Amper soos veldskool.

Emile 2018-07-21 19:45:49 [Willem Petzer Live Chat #afrikaans]

Ja, hulle bemark dit nie effektief nie. Ek weet net omdat ek met iemand van Afriforum jeug gepraat het...

Emile 2018-07-21 19:45:59 [Willem Petzer Live Chat #afrikaans]

Sal bietjie probeer uitvind!

Emile 2018-07-21 19:46:21 [Willem Petzer Live Chat #afrikaans]

Hulle het in Mei / Junie kampe gehad.

Emile 2018-07-21 19:49:29 [Willem Petzer Live Chat #afrikaans]

Was dalk 'n toetslopie gewees...

Emile 2018-07-21 19:51:17 [Willem Petzer Live Chat #afrikaans]

Wel daar het julle dit!

Emile 2018-07-21 20:30:56 [Willem Petzer Live Chat #afrikaans]

Emile 2018-07-23 17:33:02 [Willem Petzer Live Chat #twitter]

Emile 2018-07-23 17:33:50 [Willem Petzer Live Chat #twitter]

Daar staan dan mense is vermoor die jaar...

Emile 2018-07-23 17:34:43 [Willem Petzer Live Chat #twitter]

Somewhere someone is missing something...

Emile 2018-07-23 18:17:25 [Willem Petzer Live Chat #twitter]

Iemand het dit seker gesê en toe haal dié ou dit aan en link na 'n artikel wat praat oor plaasmoorde...

Emile 2018-07-23 18:17:48 [Willem Petzer Live Chat #twitter]

(om dit verkeerd te bewys)

Emile 2018-07-23 18:18:13 [Willem Petzer Live Chat #twitter]

Dis net glad nie duidelik wie hy aanhaal nie.

Emile 2018-07-23 18:36:27 [Willem Petzer Live Chat #twitter]

Ndaba Mandela het die gesê soos @Willem Petzer genoem het op Twitter...

Emile 2018-07-23 18:40:05 [Willem Petzer Live Chat #twitter]

So ontspan kêrels, die Nederlanders het nie hulle varkies verloor nie 🙃

19 total messages. Viewing 250 per page.
Page 1/1