Messages from @dirkdonkerbal (Discord ID: 477425577595502592)

13 total messages. Viewing 250 per page.
Page 1/1

dirkdonkerbal 2018-08-10 10:39:05 [Nothing Left #pushback]

dirkdonkerbal 2018-08-10 10:40:01 [Nothing Left #pushback]

hallo pielkoppe

dirkdonkerbal 2018-08-10 10:40:29 [Nothing Left #pushback]

wdf is hierdie chatroom?

dirkdonkerbal 2018-08-10 10:44:53 [Nothing Left #pushback]

klink na 'n kak gedagte, ek gaan nou fokof en bier drrink iewers in die winterson

dirkdonkerbal 2018-08-10 10:46:46 [Nothing Left #pushback]

hierdie is nogal 'n cool app, ek het my eie server begin Jagse slette van Suid Afrika https://discord.gg/g3HrnS

dirkdonkerbal 2018-08-10 13:42:39 [Nothing Left #pushback]

that new black owned digital bank won't work; people won't trust it after the VBS debacle

dirkdonkerbal 2018-08-10 13:51:31 [Nothing Left #pushback]

halle belville piet jou lekker p**s

dirkdonkerbal 2018-08-10 13:51:59 [Nothing Left #pushback]

ek dink Jerm gaan my nou nou hier afp**s

dirkdonkerbal 2018-08-10 13:54:20 [Nothing Left #pushback]

ek suip 'n whiskey nadat ek fokken kfc moes eet

dirkdonkerbal 2018-08-10 13:56:27 [Nothing Left #pushback]

hierdie discord is 'n lekker plek, dit is waar Mxit, Slack, Twitter en Whatsapp mekaar ontmoet

dirkdonkerbal 2018-08-10 13:56:40 [Nothing Left #pushback]

en 'n klomp fokken jagse zefs

dirkdonkerbal 2018-08-10 13:58:38 [Nothing Left #pushback]

praat julle actually met mekaar (soos in oor 'n mikrofoon)?

dirkdonkerbal 2018-08-10 14:14:36 [Nothing Left #pushback]

ek hoor by 'n groot boer dit is van die plase wat die ouens te veel geld voor gevra het

13 total messages. Viewing 250 per page.
Page 1/1