Messages from @Sjonnie Wik (Discord ID: 161597144547983362)

3 total messages. Viewing 250 per page.
Page 1/1

Wat is 'n goeie webwerf om Afrikaans te leer?

''sterk groeiende economie'' ?!?!?!?!

3 total messages. Viewing 250 per page.
Page 1/1