Messages from @Tienie (Discord ID: 469265639991934987)

4 total messages. Viewing 250 per page.
Page 1/1

Dankie. 👍

Sal beslis inskakel Willem, hier vanuit die Kaap.

Kon iemand al uitvind hoekom die USA army en die VN hier op ons bodem is? Ek glo nie die berigte in die nuusmedia nie.

4 total messages. Viewing 250 per page.
Page 1/1