Tienie (Discord ID: 469265639991934987), page 1


4 total messages. Viewing 250 per page.
Page 1/1

2018-07-18 22:15:42 UTC [Willem Petzer Live Chat #general]  

2018-07-18 22:21:12 UTC [Willem Petzer Live Chat #general]  

Dankie. 👍

2018-07-20 17:51:47 UTC [Willem Petzer Live Chat #afrikaans]  

Sal beslis inskakel Willem, hier vanuit die Kaap.

2018-07-20 18:01:51 UTC [Willem Petzer Live Chat #afrikaans]  

Kon iemand al uitvind hoekom die USA army en die VN hier op ons bodem is? Ek glo nie die berigte in die nuusmedia nie.

4 total messages. Viewing 250 per page.
Page 1/1