Messages from @Tienie (Discord ID: 469265639991934987)

4 total messages. Viewing 250 per page.
Page 1/1

Tienie 2018-07-18 22:15:42 [Willem Petzer Live Chat #general]

Tienie 2018-07-18 22:21:12 [Willem Petzer Live Chat #general]

Dankie. 👍

Tienie 2018-07-20 17:51:47 [Willem Petzer Live Chat #afrikaans]

Sal beslis inskakel Willem, hier vanuit die Kaap.

Tienie 2018-07-20 18:01:51 [Willem Petzer Live Chat #afrikaans]

Kon iemand al uitvind hoekom die USA army en die VN hier op ons bodem is? Ek glo nie die berigte in die nuusmedia nie.

4 total messages. Viewing 250 per page.
Page 1/1