Messages from @DanieTM (Discord ID: 470149119655018517)

3 total messages. Viewing 250 per page.
Page 1/1

DanieTM 2018-07-21 08:47:35 [Willem Petzer Live Chat #general]

DanieTM 2018-07-21 10:58:24 [Willem Petzer Live Chat #general]

Ook gekyk, baie nice. Ek stem nog kamera & mic

DanieTM 2018-07-21 10:59:27 [Willem Petzer Live Chat #general]

@Karooboer agree 100%

3 total messages. Viewing 250 per page.
Page 1/1