Message from BFG in 4th Reich #anime


2017-04-07 08:20:18 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/299785858582708224/299820670617911298/1487196223749.jpg

2017-04-07 08:20:24 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/299785858582708224/299820697986007041/1486720857903.gif

2017-04-07 08:20:25 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/299785858582708224/299820698665222155/1486720669328.png

2017-04-07 13:29:59 UTC  

>wake up
>see awoo channel has been added

2017-04-07 13:30:02 UTC  

love it!

2017-04-07 13:41:02 UTC  

>be me
>Have no idea wtf this is

2017-04-07 14:30:41 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/299785858582708224/299913880287838219/e29.jpg

2017-04-07 14:55:25 UTC  

@Rose caralho

2017-04-07 14:55:37 UTC  

;)

2017-04-07 14:55:55 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/299785858582708224/299920231696957440/received_1274957135918114.jpeg

2017-04-07 14:56:12 UTC  

Be a nice goy n post good memes n lewd shit

2017-04-07 14:56:54 UTC  

Lewd shit?

2017-04-07 14:57:16 UTC  

Brb

2017-04-08 01:40:06 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/299785858582708224/300082343895367681/CNNfake.jpg

2017-04-09 03:55:18 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/299785858582708224/300478756949327873/sVnwMZy.jpg

2017-04-09 22:10:30 UTC  

@Renaar great job

2017-04-09 23:13:16 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/299785858582708224/300770168231952384/1491711247393.gif

2017-04-09 23:29:46 UTC  

ahhhhh yaaa great tits

2017-04-10 04:16:29 UTC  

TOMAAAAAAA WANAIIIIIIIII

2017-04-10 04:16:31 UTC  

MITAAAIYOOOOO

2017-04-10 04:16:50 UTC  

DAKISHIMA-TAAAAAAA

2017-04-10 04:39:12 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/299785858582708224/300852193781743629/maga.jpg

2017-04-10 04:49:42 UTC  

is that shopped

2017-04-10 04:49:44 UTC  

ye its shopped

2017-04-10 04:49:46 UTC  

makes me sad

2017-04-10 04:49:57 UTC  

but it's fine because Kamen Joshi did it for real

2017-04-10 04:50:42 UTC  

*yellow fever intensifies*

2017-04-10 04:50:54 UTC  

>yellow fever

2017-04-10 04:50:56 UTC  

nigga im a chink

2017-04-10 04:51:15 UTC  

Inb4 jungle fever

2017-04-10 04:51:57 UTC  

And so?

2017-04-11 02:34:18 UTC  

@Mr. Cate use this for anime posts

2017-04-11 02:34:35 UTC  

Make me nerds

2017-04-11 02:34:45 UTC  

Ill fite u irl

2017-04-11 02:35:16 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/299785858582708224/301183391825657856/pepeanime.jpg

2017-04-11 02:36:10 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/299785858582708224/301183620071292928/1482233889200.png

2017-04-11 02:36:56 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/299785858582708224/301183810769518592/duesvult.jpg

2017-04-11 02:37:29 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/299785858582708224/301183951408594945/1491651870949.jpg

2017-04-11 03:00:36 UTC  

@Renaar we found you a friend

2017-04-11 03:00:39 UTC