Message from dead in All Things Metal Gear #nsfw-general


2016-08-14 22:57:56 UTC  

.r34_mario

2016-08-14 22:58:00 UTC  

yes

2016-08-14 22:58:09 UTC  

.r34_mario

2016-08-14 22:58:13 UTC  

wtf?

2016-08-14 22:58:21 UTC  

.r34_meryl

2016-08-14 22:58:35 UTC  

dont use the .r34_undertale command pls

2016-08-14 22:58:44 UTC  

.r34_undertale

2016-08-14 22:58:49 UTC  

OH my god

2016-08-14 22:58:56 UTC  

.r34_undertale

2016-08-14 22:59:00 UTC  

.r34_undertale

2016-08-14 22:59:02 UTC  

.r34_undertale

2016-08-14 22:59:05 UTC  

.r34_undertale

2016-08-14 22:59:08 UTC  

H

2016-08-14 22:59:08 UTC  

O

2016-08-14 22:59:08 UTC  

T

2016-08-14 22:59:09 UTC  

fuck

2016-08-14 22:59:24 UTC  

.r34_metagearrrrrrrrr

2016-08-14 22:59:51 UTC  

.h_xmas

2016-08-14 23:00:00 UTC  

.hentai

2016-08-14 23:00:10 UTC  

.r34

2016-08-14 23:27:59 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/189080173222690816/214525561668632576/1731289170.png

2016-08-14 23:28:24 UTC  

.hentai

2016-08-14 23:30:30 UTC  

.hentai

2016-08-14 23:30:36 UTC  

.hentai

2016-08-15 00:14:46 UTC  

.hentai

2016-08-15 00:14:51 UTC  

.gay_hentai

2016-08-15 00:42:54 UTC  

lmao,who did that?? if it gay,it goes away? no dicks