Messages from @Reiner (Discord ID: 469222578779848706)

2 total messages. Viewing 250 per page.
Page 1/1

Reiner 2018-07-18 19:24:00 [Willem Petzer Live Chat #general]

Reiner 2018-07-18 19:25:49 [Willem Petzer Live Chat #general]

Goeienaand almal Bly om deel te kan neem aan hierdie belangrike gesprekke

2 total messages. Viewing 250 per page.
Page 1/1