WillieB (Discord ID: 468403254078734336), page 1


7 total messages. Viewing 250 per page.
Page 1/1

2018-07-16 13:14:47 UTC [Willem Petzer Live Chat #general]  

2018-07-16 17:12:56 UTC [Willem Petzer Live Chat #general]  

Sjoe, julle laat my lekker lag

2018-07-16 17:18:21 UTC [Willem Petzer Live Chat #general]  

Albei van hulle verdien om nie geld te maak nie.

2018-07-16 17:21:22 UTC [Willem Petzer Live Chat #general]  

Sal moet 'n mikrofoon kry by die huis ook, sal more probeer saampraat.

2018-07-25 15:51:32 UTC [Willem Petzer Live Chat #general]  

Die dop lyk lekker

2018-07-25 15:52:41 UTC [Willem Petzer Live Chat #general]  

Brandewyn hel daarvoor.

2018-07-25 15:52:46 UTC [Willem Petzer Live Chat #general]  

Help

7 total messages. Viewing 250 per page.
Page 1/1