Messages from @Strider (Discord ID: 264787353426591744)

2 total messages. Viewing 250 per page.
Page 1/1

Strider 2018-08-19 14:01:56 [Willem Petzer Live Chat #general]

Strider 2018-08-19 14:08:24 [Willem Petzer Live Chat #general]

Hello mense, wow dis nou vooruistrewend. n Discord kanaal vir koordinasie, briljant. Voorspoed ek sal deelneem waar ek kan.

2 total messages. Viewing 250 per page.
Page 1/1