Strider (Discord ID: 264787353426591744), page 1


2 total messages. Viewing 250 per page.
Page 1/1

2018-08-19 14:01:56 UTC [Willem Petzer Live Chat #general]  

2018-08-19 14:08:24 UTC [Willem Petzer Live Chat #general]  

Hello mense, wow dis nou vooruistrewend. n Discord kanaal vir koordinasie, briljant. Voorspoed ek sal deelneem waar ek kan.

2 total messages. Viewing 250 per page.
Page 1/1