#commands (Discord ID: 421510868325498890) in The Right Server, page 59


49,638 total messages. Viewing 250 per page.
Prev | Page 59/199 | Next

2018-05-28 18:52:33 UTC

2018-05-28 18:52:38 UTC

!play ski mask smokepurpp

2018-05-28 18:52:38 UTC

<:youtube:335112740957978625> **Searching** πŸ”Ž `ski mask smokepurpp`

2018-05-28 18:52:39 UTC

2018-05-28 18:53:00 UTC

!play some more metro boomin

2018-05-28 18:53:01 UTC

<:youtube:335112740957978625> **Searching** πŸ”Ž `some more metro boomin`

2018-05-28 18:53:10 UTC

<:youtube:335112740957978625> **Searching** πŸ”Ž `some more metro boomin`

2018-05-28 18:53:10 UTC

2018-05-28 18:53:40 UTC

!play live sheckwes die sheckwes

2018-05-28 18:53:40 UTC

<:youtube:335112740957978625> **Searching** πŸ”Ž `live sheckwes die sheckwes`

2018-05-28 18:53:41 UTC

2018-05-28 18:59:25 UTC

2018-05-28 19:00:40 UTC

!play lil toenail pipe down

2018-05-28 19:00:40 UTC

<:youtube:335112740957978625> **Searching** πŸ”Ž `lil toenail pipe down`

2018-05-28 19:00:40 UTC

2018-05-28 19:02:15 UTC

2018-05-28 20:49:22 UTC
2018-05-28 20:49:23 UTC

<:youtube:335112740957978625> **Searching** πŸ”Ž `https://youtu.be/1rr0TtBVPGA`

2018-05-28 20:49:23 UTC

2018-05-28 20:49:23 UTC

**Playing** 🎢 `Chief Keef "Kills" (WSHH Exclusive - Official Music Video)` - Now!

2018-05-28 20:52:46 UTC

!play b real the world is yours

2018-05-28 20:52:47 UTC

<:youtube:335112740957978625> **Searching** πŸ”Ž `b real the world is yours`

2018-05-28 20:52:47 UTC

2018-05-28 20:52:47 UTC

**Playing** 🎢 `B-Real feat. Mellow Man Ace - The World Is Yours` - Now!

2018-05-28 22:23:21 UTC

!rank

2018-05-28 22:23:23 UTC

O

2018-05-28 22:29:17 UTC

<:youtube:335112740957978625> **Searching** πŸ”Ž `sales renee`

2018-05-28 22:29:18 UTC

2018-05-28 22:29:18 UTC

**Playing** 🎢 `SALES - renee` - Now!

2018-05-28 22:29:20 UTC

<:youtube:335112740957978625> **Searching** πŸ”Ž `sales renee`

2018-05-28 22:29:20 UTC

2018-05-28 22:32:18 UTC

2018-05-28 22:33:24 UTC

<:youtube:335112740957978625> **Searching** πŸ”Ž `the soft moon try`

2018-05-28 22:33:24 UTC

2018-05-28 22:35:18 UTC

2018-05-28 22:38:09 UTC

!play jadu heart late night

2018-05-28 22:38:09 UTC

<:youtube:335112740957978625> **Searching** πŸ”Ž `jadu heart late night`

2018-05-28 22:38:10 UTC

2018-05-28 22:39:16 UTC

2018-05-28 22:44:34 UTC

!play chief keef kills

2018-05-28 22:44:34 UTC

<:youtube:335112740957978625> **Searching** πŸ”Ž `chief keef kills`

2018-05-28 22:44:34 UTC

2018-05-28 22:44:34 UTC

**Playing** 🎢 `Chief Keef "Kills" (WSHH Exclusive - Official Music Video)` - Now!

2018-05-28 22:48:27 UTC

<:youtube:335112740957978625> **Searching** πŸ”Ž `https://youtu.be/gSvJlV_El-k`

2018-05-28 22:48:28 UTC

**Playing** 🎢 `Murda Team (Ra Diggs and Uncle Murda) - We Run NY` - Now!

2018-05-28 22:48:28 UTC

2018-05-28 22:55:36 UTC

<:youtube:335112740957978625> **Searching** πŸ”Ž `brand new lit me up`

2018-05-28 22:55:37 UTC

**Playing** 🎢 `Brand New - Lit Me Up` - Now!

2018-05-28 22:55:38 UTC

πŸ”‚ **Enabled!**

2018-05-28 22:57:34 UTC

;lyrics

2018-05-28 22:57:34 UTC

πŸ” **Searching lyrics for ** `Brand New Lit Me Up`

2018-05-28 23:02:01 UTC

<:youtube:335112740957978625> **Searching** πŸ”Ž `brand new could never be heaven`

2018-05-28 23:02:01 UTC

2018-05-28 23:02:13 UTC

!skip

2018-05-28 23:02:13 UTC

❌ **You need to be in the same voice channel as Rythm to use this command**

2018-05-28 23:02:17 UTC

;skip

2018-05-28 23:02:17 UTC

⏩ ***Skipped*** πŸ‘

2018-05-28 23:02:18 UTC

;skip

2018-05-28 23:02:18 UTC

⏩ ***Skipped*** πŸ‘

2018-05-28 23:02:49 UTC

<:youtube:335112740957978625> **Searching** πŸ”Ž `brand new could never be heaven`

2018-05-28 23:02:50 UTC

**Playing** 🎢 `Brand New - Could Never Be Heaven` - Now!

2018-05-28 23:02:58 UTC

πŸ” **Searching lyrics for ** `Brand New Could Never Be Heaven`

2018-05-28 23:03:06 UTC

!play burzum war

2018-05-28 23:03:06 UTC

❌ **You need to be in the same voice channel as Rythm to use this command**

2018-05-28 23:03:10 UTC

;play burzum war

2018-05-28 23:03:10 UTC

<:youtube:335112740957978625> **Searching** πŸ”Ž `burzum war`

2018-05-28 23:03:11 UTC

2018-05-28 23:04:35 UTC

;pause

2018-05-28 23:04:35 UTC

**Paused** ⏸

2018-05-28 23:04:56 UTC

;resume

2018-05-28 23:04:57 UTC

⏯ **Resuming** πŸ‘

2018-05-28 23:10:49 UTC

<:youtube:335112740957978625> **Searching** πŸ”Ž `wehmut wehmut`

2018-05-28 23:10:49 UTC

2018-05-28 23:10:49 UTC

**Playing** 🎢 `Wehmut - Wehmut (Full Album)` - Now!

2018-05-28 23:10:51 UTC

❌ **You need to be in the same voice channel as Rythm to use this command**

2018-05-28 23:11:08 UTC

!resyne

2018-05-28 23:11:10 UTC

!resume

2018-05-28 23:11:11 UTC

❌ **The player is not paused**

2018-05-28 23:11:18 UTC

!np

2018-05-28 23:11:18 UTC

2018-05-28 23:22:25 UTC

;skip

2018-05-28 23:22:26 UTC

⏩ ***Skipped*** πŸ‘

2018-05-28 23:22:29 UTC

!skip

2018-05-28 23:22:30 UTC

⏩ ***Skipped*** πŸ‘

2018-05-28 23:22:37 UTC

!play skrilex scary monsters and nice sprites

2018-05-28 23:22:38 UTC

<:youtube:335112740957978625> **Searching** πŸ”Ž `skrilex scary monsters and nice sprites`

2018-05-28 23:22:39 UTC

2018-05-28 23:22:39 UTC

**Playing** 🎢 `Skrillex - Scary Monsters And Nice Sprites (Official Audio)` - Now!

2018-05-28 23:22:40 UTC

!skip

2018-05-28 23:22:40 UTC

⏩ ***Skipped*** πŸ‘

2018-05-28 23:22:46 UTC

;skip

2018-05-28 23:22:46 UTC

⏩ ***Skipped*** πŸ‘

2018-05-28 23:22:53 UTC

!play scary monsters and nice sprites

2018-05-28 23:22:53 UTC

<:youtube:335112740957978625> **Searching** πŸ”Ž `scary monsters and nice sprites`

2018-05-28 23:22:54 UTC

2018-05-28 23:22:54 UTC

**Playing** 🎢 `Skrillex - Scary Monsters And Nice Sprites (Official Audio)` - Now!

2018-05-28 23:23:08 UTC

!play burzum war

2018-05-28 23:23:08 UTC

<:youtube:335112740957978625> **Searching** πŸ”Ž `burzum war`

2018-05-28 23:23:08 UTC

2018-05-28 23:26:46 UTC

!p fresh out tha fed

2018-05-28 23:26:46 UTC

<:youtube:335112740957978625> **Searching** πŸ”Ž `fresh out tha fed`

2018-05-28 23:26:47 UTC

2018-05-28 23:26:59 UTC

2018-05-28 23:27:00 UTC

!play with your friends long drive skrillex

2018-05-28 23:27:01 UTC

<:youtube:335112740957978625> **Searching** πŸ”Ž `with your friends long drive skrillex`

2018-05-28 23:27:01 UTC

2018-05-28 23:29:30 UTC

2018-05-28 23:31:12 UTC

❌ **Nothing playing in this server**

2018-05-28 23:31:14 UTC

2018-05-28 23:31:26 UTC

<:youtube:335112740957978625> **Searching** πŸ”Ž `https://www.youtube.com/watch?v=zpXOKSLWJuM`

2018-05-28 23:31:26 UTC

2018-05-28 23:32:10 UTC

2018-05-28 23:38:39 UTC

<:youtube:335112740957978625> **Searching** πŸ”Ž `neverland rap`

2018-05-28 23:38:39 UTC

2018-05-28 23:38:40 UTC

2018-05-28 23:41:26 UTC

2018-05-28 23:41:37 UTC

πŸ” **Searching lyrics for ** `Abstract Neverland `

2018-05-28 23:41:38 UTC

2018-05-28 23:45:58 UTC

<:youtube:335112740957978625> **Searching** πŸ”Ž `https://www.youtube.com/watch?v=exhdQ57ZHR0`

2018-05-28 23:45:58 UTC

2018-05-28 23:46:38 UTC

2018-05-28 23:47:53 UTC

!play Allison wonderland church

2018-05-28 23:47:53 UTC

<:youtube:335112740957978625> **Searching** πŸ”Ž `Allison wonderland church`

2018-05-28 23:47:53 UTC

2018-05-28 23:49:21 UTC

!play brick in yo face

2018-05-28 23:49:22 UTC

❌ **You need to be in the same voice channel as Rythm to use this command**

2018-05-28 23:49:25 UTC

Sheet

2018-05-28 23:50:15 UTC
2018-05-28 23:50:15 UTC

<:youtube:335112740957978625> **Searching** πŸ”Ž `https://youtu.be/XtW6HW8jO_U`

2018-05-28 23:50:15 UTC

2018-05-28 23:50:35 UTC

2018-05-28 23:50:38 UTC
2018-05-28 23:50:38 UTC

<:youtube:335112740957978625> **Searching** πŸ”Ž `https://youtu.be/-cMiW2rSr8w`

2018-05-28 23:50:38 UTC

2018-05-28 23:51:13 UTC
2018-05-28 23:51:13 UTC

<:youtube:335112740957978625> **Searching** πŸ”Ž `https://youtu.be/aUZww69nMsg`

2018-05-28 23:51:14 UTC

2018-05-28 23:51:30 UTC
2018-05-28 23:51:30 UTC

<:youtube:335112740957978625> **Searching** πŸ”Ž `https://youtu.be/4Ch1FUVupR8`

2018-05-28 23:51:30 UTC

2018-05-28 23:51:37 UTC

2018-05-28 23:51:45 UTC

tgndtg;hmdzrtnb

2018-05-28 23:51:48 UTC
2018-05-28 23:51:48 UTC

<:youtube:335112740957978625> **Searching** πŸ”Ž `https://youtu.be/DGy-5to56LE`

2018-05-28 23:51:48 UTC

2018-05-28 23:52:00 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/421510868325498890/450808493503414292/alison-wonderland-messiah.png

2018-05-28 23:52:09 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/421510868325498890/450808532040810496/ACSszfE1URIRiRrntZKs2PvLyZBfaJVio3exzYP1fAs900-mo-c-c0xffffffff-rj-k-no.png

2018-05-28 23:52:18 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/421510868325498890/450808568707416084/Alison-Wonderland.png

2018-05-28 23:52:23 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/421510868325498890/450808591637544960/alison-wonderland-tickets_08-03-18_17_5a99a3b1426b7.png

2018-05-28 23:52:24 UTC
2018-05-28 23:52:24 UTC

<:youtube:335112740957978625> **Searching** πŸ”Ž `https://youtu.be/KCNXDJmttAA`

2018-05-28 23:52:25 UTC

2018-05-28 23:52:34 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/421510868325498890/450808637284286465/95cc51c78241f8c6efe0513e4c89d80c-660x400.png

2018-05-28 23:52:41 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/421510868325498890/450808666321584129/6a00d8341c7a7453ef01b8d2e00a2c970c-400wi.png

2018-05-28 23:53:45 UTC

2018-05-28 23:53:48 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/421510868325498890/450808945557372938/Screen-Shot-2018-02-13-at-9.png

2018-05-28 23:54:13 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/421510868325498890/450809050788003841/alison-wonderland-take-it-to-reality-video.png

2018-05-28 23:54:28 UTC

!p molly cyrus

2018-05-28 23:54:28 UTC

<:youtube:335112740957978625> **Searching** πŸ”Ž `molly cyrus`

2018-05-28 23:54:29 UTC

2018-05-28 23:54:52 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/421510868325498890/450809213636050947/alison-wonderland.png

2018-05-28 23:55:11 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/421510868325498890/450809292757401600/Alison-Wonderland-1.png

2018-05-28 23:55:59 UTC
2018-05-28 23:55:59 UTC

<:youtube:335112740957978625> **Searching** πŸ”Ž `https://youtu.be/2ZqrBQMPKZM`

2018-05-28 23:55:59 UTC

2018-05-28 23:56:56 UTC

2018-05-28 23:57:22 UTC
2018-05-28 23:57:22 UTC

<:youtube:335112740957978625> **Searching** πŸ”Ž `https://youtu.be/KeEeePuaWII`

2018-05-28 23:57:22 UTC

2018-05-28 23:58:34 UTC
2018-05-28 23:58:34 UTC

<:youtube:335112740957978625> **Searching** πŸ”Ž `https://youtu.be/VIRcVnMARlg`

2018-05-28 23:58:35 UTC

2018-05-28 23:59:43 UTC
2018-05-28 23:59:43 UTC

<:youtube:335112740957978625> **Searching** πŸ”Ž `https://youtu.be/EyxeTjsEaqg`

2018-05-28 23:59:43 UTC

2018-05-29 00:01:12 UTC

2018-05-29 00:04:10 UTC
2018-05-29 00:04:10 UTC

2018-05-29 00:04:10 UTC

βœ… **Enqueued `5` songs**

2018-05-29 00:04:32 UTC

2018-05-29 00:06:50 UTC

2018-05-29 00:06:58 UTC

!skip

2018-05-29 00:06:59 UTC

**Skipping?** (1/5 people)

2018-05-29 00:07:00 UTC

!skip

2018-05-29 00:07:00 UTC

❌ **You already voted to skip the current song.**

2018-05-29 00:07:04 UTC

!sk SOTOPP[\

2018-05-29 00:07:04 UTC

\

2018-05-29 00:08:41 UTC

2018-05-29 00:09:45 UTC

!p molly cyrus

2018-05-29 00:09:45 UTC

<:youtube:335112740957978625> **Searching** πŸ”Ž `molly cyrus`

2018-05-29 00:09:46 UTC

2018-05-29 00:09:48 UTC

!p molly cyrus

2018-05-29 00:09:49 UTC

<:youtube:335112740957978625> **Searching** πŸ”Ž `molly cyrus`

2018-05-29 00:09:49 UTC

2018-05-29 00:09:51 UTC

!p molly cyrus

2018-05-29 00:09:52 UTC

<:youtube:335112740957978625> **Searching** πŸ”Ž `molly cyrus`

2018-05-29 00:09:53 UTC

2018-05-29 00:09:53 UTC

!p molly cyrus

2018-05-29 00:09:54 UTC

<:youtube:335112740957978625> **Searching** πŸ”Ž `molly cyrus`

2018-05-29 00:09:54 UTC

2018-05-29 00:09:59 UTC

!p molly cyrus

2018-05-29 00:09:59 UTC

<:youtube:335112740957978625> **Searching** πŸ”Ž `molly cyrus`

2018-05-29 00:10:00 UTC

2018-05-29 00:10:01 UTC

!p molly cyrus

2018-05-29 00:10:01 UTC

<:youtube:335112740957978625> **Searching** πŸ”Ž `molly cyrus`

2018-05-29 00:10:02 UTC

2018-05-29 00:10:04 UTC

!p molly cyrus

2018-05-29 00:10:04 UTC

<:youtube:335112740957978625> **Searching** πŸ”Ž `molly cyrus`

2018-05-29 00:10:05 UTC

2018-05-29 00:10:26 UTC

Art

2018-05-29 00:12:14 UTC

2018-05-29 00:12:56 UTC

<:youtube:335112740957978625> **Searching** πŸ”Ž `chokebore days of nothing`

2018-05-29 00:12:56 UTC

2018-05-29 00:13:03 UTC

!skip

2018-05-29 00:13:03 UTC

⏩ ***Skipped*** πŸ‘

2018-05-29 00:13:03 UTC

2018-05-29 00:13:07 UTC

!q

2018-05-29 00:13:07 UTC

2018-05-29 00:13:14 UTC

!clear

2018-05-29 00:13:14 UTC

πŸ’₯ ***Cleared...*** ⏹

2018-05-29 00:13:30 UTC

<:youtube:335112740957978625> **Searching** πŸ”Ž `chokebore days of nothing
NEW MESSAGES`

2018-05-29 00:13:30 UTC

2018-05-29 00:13:35 UTC

!skip

2018-05-29 00:13:35 UTC

⏩ ***Skipped*** πŸ‘

2018-05-29 00:13:35 UTC

2018-05-29 00:14:35 UTC

<:youtube:335112740957978625> **Searching** πŸ”Ž `encircling sea return`

2018-05-29 00:14:35 UTC

2018-05-29 00:14:42 UTC

<:youtube:335112740957978625> **Searching** πŸ”Ž `alvvays red planet`

2018-05-29 00:14:43 UTC

2018-05-29 00:14:53 UTC

<:youtube:335112740957978625> **Searching** πŸ”Ž `hammock artifical paradises`

2018-05-29 00:14:54 UTC

2018-05-29 00:14:58 UTC

<:youtube:335112740957978625> **Searching** πŸ”Ž `slowdive ballad of sister sue`

2018-05-29 00:14:59 UTC

2018-05-29 00:15:06 UTC

<:youtube:335112740957978625> **Searching** πŸ”Ž `sweet trip your wold is eternally complete`

2018-05-29 00:15:07 UTC

2018-05-29 00:15:18 UTC

<:youtube:335112740957978625> **Searching** πŸ”Ž `castevet between berwyn and bryn mawr`

2018-05-29 00:15:19 UTC

2018-05-29 00:17:01 UTC

2018-05-29 00:33:30 UTC

!skip

2018-05-29 00:33:30 UTC

⏩ ***Skipped*** πŸ‘

2018-05-29 00:33:30 UTC

2018-05-29 00:33:43 UTC

<:PukePepe:425416935111393320>

2018-05-29 00:34:41 UTC

!skip

2018-05-29 00:34:41 UTC

⏩ ***Skipped*** πŸ‘

2018-05-29 00:34:41 UTC

2018-05-29 00:35:39 UTC

!skip

49,638 total messages. Viewing 250 per page.
Prev | Page 59/199 | Next