Message from TheStriker94 in Anticom #general


2017-04-10 04:43:59 UTC  

/play powerwolf in the name of god

2017-04-10 04:44:06 UTC  

@GoGo yes

2017-04-10 04:44:07 UTC  

Added Powerwolf – In the Name of God to the queue.

2017-04-10 04:44:21 UTC  

/skip

2017-04-10 04:44:32 UTC  

/S T O P

2017-04-10 04:44:39 UTC  

:^)))))))))))))))))))

2017-04-10 04:44:42 UTC  

/stop

2017-04-10 04:44:50 UTC  

:^DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

2017-04-10 04:44:55 UTC  

kek

2017-04-10 04:45:10 UTC  

i think i triggered iamawesom

2017-04-10 04:45:13 UTC  

ahaha I'm watching this video rn @James_Coney - LA

2017-04-10 04:45:19 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/276935978369810432/300853732097130496/guhuhu.jpg

2017-04-10 04:45:23 UTC  

I was always a terrible speller

https://cdn.discordapp.com/attachments/276935978369810432/300853746391580672/20160925_211556.jpg

2017-04-10 04:45:28 UTC  

its fucking hilarious and hes right

2017-04-10 04:45:31 UTC  
2017-04-10 04:45:38 UTC  

this is amazing

2017-04-10 04:45:41 UTC  

were you retarded?

2017-04-10 04:45:49 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/276935978369810432/300853856894451712/1478574563712.png

2017-04-10 04:46:29 UTC  

retard is a mean word

https://cdn.discordapp.com/attachments/276935978369810432/300854024570273793/812.png

2017-04-10 04:47:03 UTC  

yes

2017-04-10 04:47:08 UTC  

it's bad

2017-04-10 04:47:10 UTC  

be quiet retard

2017-04-10 04:47:27 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/276935978369810432/300854270217945088/no_fli_plis.jpg

2017-04-10 04:47:40 UTC  

this is him

https://cdn.discordapp.com/attachments/276935978369810432/300854322915180544/1486878763564.jpg

2017-04-10 04:50:14 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/276935978369810432/300854969936904193/1490509090727.jpg

2017-04-10 04:53:46 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/276935978369810432/300855861029634048/EUIKI.jpg

2017-04-10 04:54:04 UTC  

ITS CALLED AN AWOO

2017-04-10 04:54:11 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/276935978369810432/300855965555752967/Jews_Auschwitz.jpg

2017-04-10 04:54:19 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/276935978369810432/300855999739461632/16387964_1185265898254004_2359281631513235948_n.png

2017-04-10 04:54:34 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/276935978369810432/300856061731274753/Jews.jpg

2017-04-10 04:55:13 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/276935978369810432/300856221827858432/np3Jh6I.jpg

2017-04-10 04:55:37 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/276935978369810432/300856325292949508/oQx5HmM.jpg

2017-04-10 04:55:49 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/276935978369810432/300856376559796226/1473895765669.jpg

2017-04-10 04:55:50 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/276935978369810432/300856378640171008/r1Qsclk.jpg

2017-04-10 04:56:57 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/276935978369810432/300856659545292810/1491697314645.png

2017-04-10 04:57:01 UTC  

awarg

2017-04-10 04:57:31 UTC  

i have many lewd awoos

2017-04-10 04:57:38 UTC  

post them all