πŸ“š-past-studies

Discord ID: 542701454075625482


57 total messages. Viewing 100 per page.
Page 1/1

2019-02-06 20:29:37 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/542701454075625482/542804079013920788/Bible_study_Genesis_2-5-19.mp3

2019-02-06 23:32:18 UTC

@here

2019-02-11 02:56:03 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/542701454075625482/544350877901783051/ice_audio_20190210-190044.mp3

2019-02-11 02:59:44 UTC

Enoch study 2/10/19πŸ‘† @here

2019-02-13 02:42:29 UTC

Bible Study

https://cdn.discordapp.com/attachments/542701454075625482/545072239696019476/Bible_study_2-12.mp3

2019-02-13 02:42:54 UTC

@here

2019-02-18 14:25:04 UTC

Enoch 2-18-19 @here

https://cdn.discordapp.com/attachments/542701454075625482/547060990269718528/Enoch_Study_2-18-2019.mp3

2019-02-19 21:27:01 UTC

@here Interview from 2/18/19

https://cdn.discordapp.com/attachments/542701454075625482/547529564533030922/RI_Burns_Interview_2-18-2019.mp3

2019-02-20 14:19:31 UTC

@here

https://cdn.discordapp.com/attachments/542701454075625482/547784370665291796/bible_study_2-19-2019.mp3

2019-02-25 14:16:57 UTC

@here

https://cdn.discordapp.com/attachments/542701454075625482/549595664540237824/Enoch_Study_2-24-2019.mp3

2019-02-25 14:21:28 UTC
2019-02-27 19:08:31 UTC

@here

https://cdn.discordapp.com/attachments/542701454075625482/550393811516391425/Bible_Study_2-26-19.mp3

2019-03-04 22:27:41 UTC

@here

https://cdn.discordapp.com/attachments/542701454075625482/552255874652176414/Enoch_Study_3-3-2019.mp3

2019-03-05 18:02:31 UTC

You alll do great work.

2019-03-06 02:39:03 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/542701454075625482/552681521040064512/Bible_Study_3-5-19.mp3

2019-03-06 18:16:07 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/542701454075625482/552917341743349763/Yesh_pastor_3-3-19_-_Copy.mp3

2019-03-11 00:43:37 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/542701454075625482/554464411016757262/Enoch_3-10-19.mp3

2019-03-13 17:21:34 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/542701454075625482/555440324231561276/Bible_study_3-12-19.mp3

2019-03-19 19:12:38 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/542701454075625482/557642608223191060/Yesh_pastor_3-10.mp3

2019-03-26 23:27:38 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/542701454075625482/560243493101109249/Enoch_3-24.mp3

2019-03-27 01:42:18 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/542701454075625482/560277384683847680/Bible_study_3-26.mp3

2019-04-01 00:25:57 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/542701454075625482/562070106973143064/Enoch_3-31-19.mp3

2019-04-03 16:42:02 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/542701454075625482/563040525259898900/Bible_Study_4-2-19.mp3

2019-04-07 13:44:11 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/542701454075625482/564445317458690067/Yesh_Pastor_4-7-19.mp3

2019-04-07 21:31:06 UTC

Wow, πŸ‘† that is worth listening to.

2019-04-09 23:50:03 UTC

Enoch 4-7 πŸ‘‡πŸΌ

2019-04-09 23:50:46 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/542701454075625482/565322744695226369/ice_audio_20190407-191031.mp3

2019-04-10 01:40:01 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/542701454075625482/565350238441701376/Bible_study_4-9-19.mp3

2019-04-14 21:08:12 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/542701454075625482/567093773788512296/Yesh_Pastor_4-14-19.mp3

2019-04-15 00:27:20 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/542701454075625482/567143886187921449/Enoch_4-14-19.mp3

2019-04-17 01:32:21 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/542701454075625482/567885025832599572/Bible_study_4-16-19.mp3

2019-04-24 13:35:34 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/542701454075625482/570603746502115328/bible_study_4_23_2019.mp3

2019-05-01 18:56:04 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/542701454075625482/573221117280387102/Passover_sermon_Yeshs_pastor.mp3

2019-05-01 18:57:29 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/542701454075625482/573221471594348545/enoch_4_28_2019.mp3

2019-05-01 18:58:30 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/542701454075625482/573221725987274781/Bible_study_on_David_and_Goliath_part_1.mp3

2019-05-06 00:30:30 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/542701454075625482/574754825175302144/Enoch_5-5.mp3

2019-05-08 00:45:46 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/542701454075625482/575483447301373952/Yesh_pastor_5-5-19.mp3

2019-05-08 01:24:25 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/542701454075625482/575493174827417630/Bible_study_5-7-19.mp3

2019-05-15 18:49:49 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/542701454075625482/578292972475645962/Samuel_part_2.mp3

2019-05-20 01:14:58 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/542701454075625482/579839450918420501/Enoch_5-19.mp3

2019-05-29 01:27:55 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/542701454075625482/583104199517274112/Bible_Study_5-28-19.mp3

2019-06-03 00:36:52 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/542701454075625482/584903290723237908/Enoch_6-2-19.mp3

2019-06-07 18:33:45 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/542701454075625482/586623850427449425/Bible_Study_6-7-19.mp3

2019-06-10 00:15:09 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/542701454075625482/587434542541832221/Enoch_6-9-19.mp3

2019-06-23 21:16:17 UTC

Need to skip to about 1 minute mark because there is quite a bit of buzzing in the beginning.

https://cdn.discordapp.com/attachments/542701454075625482/592462961289723924/Pastor_Yoda_6-23-19.mp3

2019-06-24 00:10:20 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/542701454075625482/592506761152430080/Enoch_final_6-23-19.mp3

2019-10-21 01:28:45 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/542701454075625482/635650648876122122/jubilees_1_Oct_20_2019.mp3

2019-10-28 01:33:38 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/542701454075625482/638188592287449108/Jubilees_Oct_27_2019.mp3

2019-11-04 02:24:57 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/542701454075625482/640738220912672791/jubilees_11-2-19.mp3

2019-11-25 02:25:46 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/542701454075625482/648348571468562432/Jubilees_11242019.mp3

2019-12-02 02:53:46 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/542701454075625482/650892333214072842/Jubilees_Dec_1_2019.mp3

2019-12-09 02:35:59 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/542701454075625482/653424574418911242/Jubilees_study_Dec_8_2019.mp3

2020-01-09 12:10:37 UTC

@Karl XII πŸ™πŸΌ previous recordings are a good listen anytime.

2020-01-13 02:16:50 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/542701454075625482/666103331197943818/Jubilees_Jan_12_2020.mp3

2020-02-17 02:17:53 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/542701454075625482/678787171934666752/Jubilees_2-16-2020.mp3

2020-03-02 02:41:29 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/542701454075625482/683866539069669398/Jubilees_March_1_2020.mp3

57 total messages. Viewing 100 per page.
Page 1/1