Message from @Dopamine Drip

Discord ID: 523109364060651531


2018-12-09 23:34:51 UTC  

@B0rGs1o54 Thank you for the warm welcome.

2018-12-09 23:41:31 UTC  

👌🏻

2018-12-10 20:00:00 UTC  

2018-12-10 20:01:47 UTC  

Heyho

2018-12-10 20:25:53 UTC  

Hello mate! @Deleted User

2018-12-11 00:45:05 UTC  

2018-12-14 08:07:02 UTC  

2018-12-14 09:40:32 UTC  

2018-12-14 09:59:35 UTC  

Welcome lad! @Deleted User

2018-12-14 10:07:25 UTC  

Thank ya!

2018-12-14 10:07:41 UTC  

where did you come from the limbo hours discord?

2018-12-14 10:08:04 UTC  

dissident!

2018-12-14 10:09:44 UTC  

cool

2018-12-14 12:09:30 UTC  

Please post this in announcements

2018-12-14 12:09:38 UTC  

wait sorry

2018-12-14 12:09:39 UTC  

this one

2018-12-14 12:10:05 UTC  

As a reminder to yourself to stop posting that Abigail Spencer everywhere

2018-12-14 19:39:33 UTC  

:D

2018-12-16 01:15:46 UTC  

2018-12-18 22:25:05 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/518625563745845260/524713745629577246/659663d4a4d31a23f6d25ed9a7a7d2137c2eb0a16eb15276c789dc723788fa09.webm

2018-12-20 12:40:27 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/518625563745845260/525291394131034112/video.mov

2018-12-20 12:40:30 UTC  

@everyone

2018-12-20 12:40:46 UTC  

Tfw you spot a jew

2018-12-20 12:43:36 UTC  

stop

2018-12-20 21:20:36 UTC  

*I T I S T H E N O S E*

2018-12-20 21:20:52 UTC  
2018-12-20 21:21:27 UTC  

Bro

2018-12-20 21:21:30 UTC  
2018-12-20 21:21:34 UTC  

Can you link me to like

2018-12-20 21:21:39 UTC  

I wanna buy like an okd

2018-12-20 21:21:40 UTC  

Old

2018-12-20 21:21:44 UTC  

Traditional

2018-12-20 21:21:46 UTC  

KJV bible

2018-12-20 21:22:32 UTC  

@Snuffy 🎷🐛

2018-12-20 21:23:02 UTC  

like a 1611 kjv bible? @Snuffy