Message from Tsuki_Kawa in /leftypol/ International #japanese


2017-06-05 23:29:13 UTC  

お大事に

2017-06-05 23:29:47 UTC  

ありがとう

2017-06-05 23:30:28 UTC  

私はあなたの父の音楽の好みについて満足しています!

2017-06-05 23:30:39 UTC  

私は実際にこれを聞いています

https://youtu.be/ZlpQZ2Ln-Xs

2017-06-05 23:31:07 UTC  

今、私は人たちをミュートできる!

2017-06-05 23:31:24 UTC  
2017-06-05 23:31:32 UTC  

じゃね

2017-06-05 23:32:02 UTC  

またね!

2017-06-05 23:32:51 UTC  

またね! ちちゃん

2017-06-06 01:06:49 UTC  

WHO THE FUCK PINGED ME

2017-06-06 01:20:37 UTC  

Nigga who cared

2017-06-06 01:31:48 UTC  

No fighty

2017-06-06 01:36:46 UTC  

<:BlobThinkingEyes:317088711093518337>

2017-06-06 01:38:15 UTC  

@Arthritis こんにちは

2017-06-06 01:38:40 UTC  

?

2017-06-06 01:41:55 UTC  

@Arthritis that means hi in japanese

2017-06-06 01:42:33 UTC  

K

2017-06-06 08:03:56 UTC  

Chingaling

2017-06-06 08:06:35 UTC  

Oshiri means love in japanese

2017-06-06 10:30:56 UTC  

@Tsuki_Kawa no it doesnt

2017-06-06 10:43:49 UTC  

No it is
I am a nipponese master
:^))

Kawaii hentai-chan desu?

2017-06-06 13:19:46 UTC  

Hai

2017-06-06 15:01:42 UTC  

Ching chong klang klong

2017-06-06 15:12:36 UTC  

what's a common way to say "what are you doing?"?. 何してるの?

2017-06-06 19:09:51 UTC  
2017-06-06 19:09:59 UTC  

@Sampuka なにしているの?

2017-06-06 19:14:43 UTC  

thx

2017-06-06 19:15:03 UTC  

どういたしまして

2017-06-07 04:17:44 UTC  

@Sampuka “现在你做什么“

2017-06-07 04:17:48 UTC  

:)

2017-06-07 14:45:37 UTC  

@Deleted User gtfo chin chong

2017-06-07 14:46:30 UTC  

私が言うことができるのは、あなたが中国語で書いていたら、南昌の虐殺は正しかったということです

2017-06-07 14:47:13 UTC  

確かにそれはそうだった。

2017-06-07 14:47:30 UTC  

hi

2017-06-07 14:47:36 UTC  

it's me mara

2017-06-07 14:47:55 UTC  

My pc has a program

2017-06-07 14:48:04 UTC  

@kebabmassacre ここの日本人だけ

2017-06-07 14:48:21 UTC  

okok famicom xoxo

2017-06-07 14:48:25 UTC  

😉

2017-06-07 14:48:44 UTC  

私はペニスが好き