Message from Deleted User in welp. u already Kno... #๐ŸŒผgreen-garden๐ŸŒท


2019-10-01 21:43:51 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/621477811672186881/628708686151286804/download_20191001_164250.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/621477811672186881/628708686667448320/download_20191001_164231.jpg

2019-10-01 21:43:53 UTC  

Mariams bamboo tree yaay ๐Ÿ˜ƒ๐Ÿ˜ƒ๐Ÿ˜ƒ

2019-10-01 21:44:03 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/621477811672186881/628708736181207051/download_20191001_164241.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/621477811672186881/628708736835387402/download_20191001_164237.jpg

2019-10-01 21:44:10 UTC  

Southend belle 41 year old plant yay ๐Ÿ˜ƒ๐Ÿ˜ƒ๐Ÿ˜ƒ

2019-10-01 21:44:56 UTC  

Too cool!!

2019-10-01 21:52:09 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/621477811672186881/628710771563560996/20190929_145835.jpg

2019-10-01 21:52:28 UTC  

That's awesome ๐Ÿ˜ƒ๐Ÿ˜ƒ๐Ÿ˜ƒ

2019-10-01 21:52:43 UTC  

They are healthy ๐Ÿ˜ƒ

2019-10-01 21:52:44 UTC  

Zz

2019-10-01 21:53:03 UTC  

I lost all pix of my pineapples :(

2019-10-02 21:59:52 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/621477811672186881/629075105212792832/20191001_181942.jpg

2019-10-02 22:00:11 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/621477811672186881/629075184732733470/20191001_181932.jpg

2019-10-02 22:04:48 UTC  

What is that?

2019-10-02 22:05:14 UTC  

Ouch I would hate to run into that

2019-10-02 22:07:04 UTC  

I forget rhe name but it blooms beautiful flowers around christmas

2019-10-02 23:40:45 UTC  

Ohhh

2019-10-02 23:40:56 UTC  

That's cool!!

2019-10-03 03:17:32 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/621477811672186881/629155041126907914/image-20191002_221559.jpg

2019-10-03 03:17:41 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/621477811672186881/629155085028687883/image-20191002_221525.jpg

2019-10-03 03:17:42 UTC  

Is my garden safe indoors for now

2019-10-07 13:41:08 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/621477811672186881/630761530408960013/20191007_082932.jpg

2019-10-07 13:45:39 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/621477811672186881/630762670064271411/20191006_181912.jpg

2019-10-07 13:46:08 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/621477811672186881/630762790872940554/20191006_110602.jpg

2019-10-07 13:46:38 UTC  

๐Ÿ˜Ž

2019-10-07 13:46:58 UTC  

What is that in the window a slug?

2019-10-07 13:47:37 UTC  

Lol it's a gay frog. It looks sickly ๐Ÿ˜†

2019-10-07 13:48:16 UTC  

Lol, those dang gay frogs

2019-10-07 13:48:44 UTC  

Damn flouirde

2019-10-07 13:49:19 UTC  

Can't be that gay he's trying to get a peek at mommas goodies

2019-10-07 13:49:30 UTC  

๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚

2019-10-07 13:50:11 UTC  

๐Ÿคฃ๐Ÿ˜‚

2019-10-07 13:50:27 UTC  

๐Ÿ‘Œ

2019-10-07 13:51:12 UTC  
2019-10-07 13:51:13 UTC  

<:youtube:335112740957978625> **Searching** ๐Ÿ”Ž `https://youtu.be/6366dxFf-Os`

2019-10-07 13:51:13 UTC  

**Playing** ๐ŸŽถ `Arctic Monkeys - Why'd You Only Call Me When You're High? (Official Video)` - Now!

2019-10-07 13:52:58 UTC  
2019-10-07 13:52:58 UTC  

<:youtube:335112740957978625> **Searching** ๐Ÿ”Ž `https://youtu.be/52Gg9CqhbP8`

2019-10-07 13:52:58 UTC  

2019-10-10 05:25:57 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/621477811672186881/631724078763343872/Screenshot_2019-10-01-09-22-01-1.png

2019-10-13 14:46:14 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/621477811672186881/632952240318971931/20191013_094237.jpg

2019-10-13 14:53:23 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/621477811672186881/632954042930167828/20191013_095238.jpg