Message from Rythm in The Right Server #commands


2018-03-11 09:50:38 UTC  

.role

2018-03-11 09:51:05 UTC  

*USA

2018-03-11 11:38:41 UTC  

*fascist

2018-03-11 13:42:51 UTC  

<:youtube:335112740957978625> **Searching** πŸ”Ž `https://www.youtube.com/watch?v=eQU2KSz5nEU`

2018-03-11 13:42:52 UTC  

2018-03-11 13:42:52 UTC  

**Playing** 🎢 `KMFDM - Megalomaniac Lyrics` - Now!

2018-03-11 13:51:38 UTC  

<:youtube:335112740957978625> **Searching** πŸ”Ž `https://www.youtube.com/watch?v=85cTaoohLtY`

2018-03-11 13:51:39 UTC  

2018-03-11 13:51:39 UTC  

**Playing** 🎢 `So What` - Now!

2018-03-11 14:00:43 UTC  

<:youtube:335112740957978625> **Searching** πŸ”Ž `https://www.youtube.com/watch?v=Xap3w_xP8CY`

2018-03-11 14:00:43 UTC  

2018-03-11 14:00:43 UTC  

**Playing** 🎢 `Juke-Joint Jezebel` - Now!

2018-03-11 14:09:44 UTC  

<:youtube:335112740957978625> **Searching** πŸ”Ž `https://www.youtube.com/watch?v=imqvLToWH7k`

2018-03-11 14:09:45 UTC  

2018-03-11 14:09:45 UTC  

**Playing** 🎢 `Ministry - N.W.O - HQ` - Now!

2018-03-11 14:16:22 UTC  

<:youtube:335112740957978625> **Searching** πŸ”Ž `sabaton the caroleans prayer`

2018-03-11 14:16:23 UTC  

**Playing** 🎢 `Sabaton - The Carolean's Prayer (Lyrics English & Deutsch)` - Now!

2018-03-11 14:16:23 UTC  

2018-03-11 14:55:32 UTC  

Based

2018-03-11 18:02:35 UTC  

2018-03-11 18:51:57 UTC  

<:dynoSuccess:314691591484866560> Added Cuckold to SmG CantCuckπŸ€šπŸ»πŸ‡ΊπŸ‡ΈTheTuck#8540

2018-03-11 19:36:36 UTC  

?roll

2018-03-11 21:15:25 UTC  

<:youtube:335112740957978625> **Searching** πŸ”Ž `powerwolf in the name of god`

2018-03-11 21:15:25 UTC  

2018-03-11 21:15:26 UTC  

**Playing** 🎢 `Powerwolf - In the Name of God (Deus Vult)` - Now!

2018-03-11 21:16:04 UTC  

<:youtube:335112740957978625> **Searching** πŸ”Ž `sabaton carolus rex`

2018-03-11 21:16:05 UTC  

2018-03-11 21:18:40 UTC  

2018-03-11 21:25:27 UTC  

Play Badgoys

2018-03-11 21:25:31 UTC  

What a good song

2018-03-11 22:05:36 UTC  

<:youtube:335112740957978625> **Searching** πŸ”Ž `Chelsea Dagger`

2018-03-11 22:05:37 UTC  

2018-03-11 22:05:37 UTC  

**Playing** 🎢 `The Fratellis - Chelsea Dagger` - Now!

2018-03-11 22:06:48 UTC  

❌ **This command requires you to either have a role named `DJ` or `Manage Channels` permission to use it** (being alone with the bot also works)

2018-03-11 22:07:20 UTC  

**Skipping?** (1/3 people)

2018-03-11 22:07:28 UTC  

❌ **You already voted to skip the current song.**

2018-03-11 22:09:01 UTC  

<:youtube:335112740957978625> **Searching** πŸ”Ž `Remove Kebab`