Message from DevilSnake74 in All Things Metal Gear #memes_and_art


2016-07-22 18:03:17 UTC  

Ouh

2016-07-22 22:47:57 UTC  

@DevilSnake74 hey thats me

2016-07-22 22:50:12 UTC  

Ill post a letter, and I want you guys to post one letter to make a word. Just one per person

2016-07-22 22:50:14 UTC  

n

2016-07-23 07:04:47 UTC  

f

2016-07-23 07:22:20 UTC  

i

2016-07-23 07:56:36 UTC  

Nfi?

2016-07-23 07:56:52 UTC  

Mkay

2016-07-23 08:07:56 UTC  

"No Fucks Insight"

2016-07-23 08:12:22 UTC  

"No Fiddle Insight"

2016-07-23 08:13:04 UTC  

"Nasty Foot Incest"

2016-07-23 08:13:13 UTC  

Lmao

2016-07-23 09:03:44 UTC  

lol

2016-07-23 13:20:54 UTC  

Lets try again

2016-07-23 13:20:57 UTC  

F

2016-07-23 13:37:12 UTC  

I

2016-07-23 14:58:09 UTC  

N

2016-07-23 23:42:49 UTC  

D

2016-07-24 05:56:51 UTC  

Alright, not memey enough

2016-07-24 05:56:54 UTC  

C

2016-07-24 09:35:10 UTC  

Findc?

2016-07-24 09:35:17 UTC  

Lets try again

2016-07-24 09:35:18 UTC  

F

2016-07-24 16:55:02 UTC  

o

2016-07-24 17:24:15 UTC  

O

2016-07-24 21:12:52 UTC  

D

2016-07-24 21:40:04 UTC  

_ (space)

2016-07-25 08:27:25 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/189020441631916032/207051166394089472/IMG_4278.JPG

2016-07-25 08:27:31 UTC  

LOL XD

2016-07-25 10:11:27 UTC  

Lol

2016-07-25 10:11:41 UTC  

I didnt know that shadow has good memes

2016-07-25 12:25:12 UTC  

Shadow is a meme

2016-07-25 12:25:59 UTC  

Reminder that this exists

2016-07-25 19:08:09 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/189020441631916032/207212415190827008/17xtyv.jpg

2016-07-25 19:16:50 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/189020441631916032/207214599508983809/1392085382750.jpg

2016-07-25 19:17:29 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/189020441631916032/207214760947613705/1453856506613.png

2016-07-25 19:18:16 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/189020441631916032/207214958373634051/1464920704594.jpg

2016-07-25 19:18:47 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/189020441631916032/207215090217385984/1465563216217.png

2016-07-25 19:19:11 UTC  

Maybe

2016-07-25 19:22:02 UTC  

https://cdn.discordapp.com/attachments/189020441631916032/207215910094766092/1367201045815.gif