Jurgens (Discord ID: 184150152901165056), page 1


2 total messages. Viewing 250 per page.
Page 1/1

2018-07-25 09:33:04 UTC [Willem Petzer Live Chat #general]  

Hallo almal, hiers ietsie wat ek aan mekaar geslaan het. Laat my weet wat julle dink. Eks bly daar is ander mense wat soos ek dink in die wereld.

https://cdn.discordapp.com/attachments/468448539437957136/471614943427297300/Capture2.PNG

2 total messages. Viewing 250 per page.
Page 1/1