Messages from @Jurgens (Discord ID: 184150152901165056)

2 total messages. Viewing 250 per page.
Page 1/1

Jurgens 2018-07-25 09:33:04 [Willem Petzer Live Chat #general]

Hallo almal, hiers ietsie wat ek aan mekaar geslaan het. Laat my weet wat julle dink. Eks bly daar is ander mense wat soos ek dink in die wereld.

2 total messages. Viewing 250 per page.
Page 1/1