πŸ‘ƒο½œbiden-kamala-democrat-memes

Discord ID: 724105119431524394


6,540 total messages. Viewing 250 per page.
Prev | Page 13/27 | Next

2020-09-29 16:45:00 UTC

what america needs

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760542657872134204/rubbacksbetter.jpg

2020-09-29 16:45:17 UTC

what america sees

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760542727447904286/sleepylie.jpg

2020-09-29 16:49:21 UTC

starting to wonder who they mean when they say "us"

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760543752607236136/divideus.png

2020-09-29 17:32:47 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760554683378172014/c7585e8f82e101768770f28e0ab24fe47409f5979b67c45a81a57dacf58e8ae5_1.jpg

2020-09-29 17:32:50 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760554696112472174/03251e7a27170aa65e9c968f5e96e3b7.jpg

2020-09-29 18:18:19 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760566141281894400/image0.jpg

2020-09-29 18:32:29 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760569708310298665/image0.jpg

2020-09-29 18:32:31 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760569717621522442/20200929_113023_wm.jpg

2020-09-29 18:40:31 UTC

campaign season get your yards signs out

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760571726882013225/rubbacks2.png

2020-09-29 18:40:46 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760571790824702033/kickbacksunited.png

2020-09-29 18:41:04 UTC

tiktok me with you know the thing

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760571863939678248/kickbackschina.png

2020-09-29 19:03:34 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760577526430171186/EjGQUXaU0AEE-rU.png

2020-09-29 19:09:20 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760578981094490122/image0.png

2020-09-29 19:12:16 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760579718788677662/Screen_Shot_2020-09-29_at_11.49.45_AM.png

2020-09-29 19:22:29 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760582291923271690/IMG_20200929_142151.jpg

2020-09-29 19:25:12 UTC

*Sniff*

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760582974172299284/anagame.jpg

2020-09-29 19:28:58 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760583916813287455/democratic_distraction.mp4

2020-09-29 20:43:27 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760602659987521548/1601321845000.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760602660511416330/1601323196000.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760602660927176784/Feel-the-force.jpg

2020-09-29 20:55:34 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760605715323682857/119250781_3657697220942168_7378028156622186063_n.png

2020-09-29 21:01:58 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760607324808282142/unknown.png

2020-09-29 21:05:57 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760608326911918124/Screenshot_20200929-160548_Chrome.jpg

2020-09-29 21:18:52 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760611579552858151/20200929_161150.jpg

2020-09-29 21:19:52 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760611829125873764/video0.mp4

2020-09-29 21:26:14 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760613430326722600/image0.png

2020-09-29 21:28:06 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760613900944670720/Screenshot_20200929-172255.png

2020-09-29 21:33:14 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760615191347593256/Ei46VdTWkAIp8CC.jpeg

2020-09-29 21:34:16 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760615454950555688/Screenshot_20200929-053854.png

2020-09-29 21:36:17 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760615960394203136/Screenshot_20200921-153542.png

2020-09-29 21:50:13 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760619468858327131/FB_IMG_1601416162023.jpg

2020-09-29 21:57:16 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760621244679716895/FB_IMG_1601416596716.jpg

2020-09-29 21:57:34 UTC

πŸ˜†

2020-09-29 22:05:13 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760623242263789588/image0.png

2020-09-29 22:15:58 UTC

They literally filled the seats with South Park characters

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760625944867897474/image0.jpg

2020-09-29 23:03:06 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760637807995256913/1601420462228.png

2020-09-29 23:11:45 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760639984955949106/Joe_am_I_an_avenger_now.jpg

2020-09-29 23:14:40 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760640719999991828/image0.png

2020-09-29 23:43:42 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760648026196148234/inchinese.jpg

2020-09-29 23:44:28 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760648221721755659/cmonman.jpg

2020-09-29 23:52:43 UTC

Rare footage of Biden on the way to bebate.

https://youtu.be/WRu_-9MBpd4

2020-09-29 23:56:50 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760651333719556146/fraud.jpg

2020-09-30 00:46:09 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760663741409918996/FB_IMG_1601426349319.jpg

2020-09-30 00:49:49 UTC

i got bingo

2020-09-30 00:49:53 UTC

nice

2020-09-30 00:55:17 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760666040844681226/no_talking-1.png

2020-09-30 01:36:13 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760676344551309332/image0.jpg

2020-09-30 01:53:05 UTC

lol

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760680587101995028/4gr7qu.png

2020-09-30 02:14:51 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760686066029297714/Trump_Corrects_Biden.mp4

2020-09-30 02:22:54 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760688092994207744/image0.jpg

2020-09-30 02:39:01 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760692146939887626/20200929_203529.jpg

2020-09-30 02:49:16 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760694728521416734/image0.jpg

2020-09-30 03:02:15 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760697993455992842/image0.jpg

2020-09-30 03:04:44 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760698616305156147/received_759301684863036.jpeg

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760698616742150154/received_736218806959645.jpeg

2020-09-30 03:10:49 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760700150678028368/123_1.jpeg

2020-09-30 03:22:48 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760703164042969098/Screen_Shot_2020-09-29_at_10.27.45_PM_edited-1.jpg

2020-09-30 03:27:30 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760704345452445696/Screenshot_20200929-2325572.png

2020-09-30 03:34:42 UTC

<#760658793012658256>

2020-09-30 03:34:54 UTC

Also, no talky in memes

2020-09-30 03:52:40 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760710682097614868/Man_vs_Ship_29092020233704.jpg

2020-09-30 04:36:40 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760721753424789524/received_838873013318450.jpeg

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760721753592168458/received_2420149431614453.jpeg

2020-09-30 05:20:29 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760732780430098452/video0.mp4

2020-09-30 06:11:20 UTC

.warn @Amice no talking in the meme channels

2020-09-30 06:11:21 UTC

2020-09-30 07:26:29 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760764490131570688/download.png

2020-09-30 12:32:56 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760841609255321620/image0.png

2020-09-30 12:49:57 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760845889962377226/image0.png

2020-09-30 12:52:01 UTC

@Soulman ill see your meme and raise you one

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760846415000764426/EjKdrhgX0AcWqGO.png

2020-09-30 12:53:41 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760846833907400724/image0.png

2020-09-30 13:43:31 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760859373538377758/facebook_1601473418503_6717066365120920880.jpg

2020-09-30 13:55:03 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760862276240015440/image0.jpg

2020-09-30 13:55:44 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760862448533241936/03251e7a27170aa65e9c968f5e96e3b7.jpg

2020-09-30 14:52:22 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760876702501961748/meme.jpg

2020-09-30 15:11:39 UTC

this is a meme in itself despite it being an actual ad

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760881553252810762/unknown.png

2020-09-30 15:46:35 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760890344412938341/Screenshot_20200930-051806_Instagram.jpg

2020-09-30 16:58:52 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760908536460476496/image0.jpg

2020-09-30 17:04:31 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760909956756144198/image0.jpg

2020-09-30 17:13:30 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760912215736975400/20200930_125122.jpg

2020-09-30 18:26:00 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760930461009969162/zed3.png

2020-09-30 18:38:53 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760933704880357407/unknown.png

2020-09-30 18:58:55 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760938747000258610/I_AM.jpg

2020-09-30 20:03:26 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760954984363458571/7ccee9f0d7db0f3428972c10c614cf0561200131550b9fe378d0d80bb6a16889_1.jpg-1.jpg

2020-09-30 20:03:31 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760955003732361256/3dc07f2dacac3cd516d789e9de133f0398d3b45b534bdb5ca7241987284a5fcc_1.jpg-1.jpg

2020-09-30 20:25:27 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760960523101012048/recap.jpg

2020-09-30 21:53:09 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760982593411088384/video0.mov

2020-09-30 22:05:10 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760985617428905994/image0.JPG

2020-09-30 22:07:40 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760986247182942218/video0.mov

2020-09-30 22:08:54 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/760986559415320647/image0.png

2020-09-30 23:23:49 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761005409456619520/image0.png

2020-09-30 23:55:59 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761013507755868230/zombomeme30092020195549.jpg

2020-10-01 00:07:25 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761016384724664381/idea.jpg

2020-10-01 00:58:18 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761029188177231933/image0.jpg

2020-10-01 00:58:26 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761029223816364052/image0.jpg

2020-10-01 01:13:44 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761033074367922186/image0.png

2020-10-01 01:23:54 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761035631236481034/zombomeme30092020212346.jpg

2020-10-01 01:33:39 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761038083205365820/image0.png

2020-10-01 03:39:31 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761069761551401000/120373544_10109121683200837_46305045349862106_o.jpg

2020-10-01 05:50:55 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761102828026200105/zombomeme01102020015044.jpg

2020-10-01 06:39:59 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761115175231160360/4gws27.jpg

2020-10-01 08:13:15 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761138648170364928/unknown.png

2020-10-01 08:13:54 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761138810553630720/unknown.png

2020-10-01 08:14:35 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761138985548120064/unknown.png

2020-10-01 08:15:06 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761139113369665536/unknown.png

2020-10-01 08:16:53 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761139560470020096/unknown.png

2020-10-01 08:24:49 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761141556442562560/unknown.png

2020-10-01 08:26:43 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761142034445762620/unknown.png

2020-10-01 11:01:20 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761180948607008768/1601400215256.JPEG

2020-10-01 11:25:01 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761186905568051200/IMG_0085.JPG

2020-10-01 13:34:55 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761219598141489153/FB_IMG_1601559270531.jpg

2020-10-01 15:11:03 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761243786931208222/Screenshot_20201001-105919.png

2020-10-01 16:11:17 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761258946924773396/image0.jpg

2020-10-01 16:15:34 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761260022101442601/12703a6b686d442d446c42c1c8aebe1bafee199ab1ae5552811f4f3b080c4bef_1.jpg

2020-10-01 16:23:22 UTC

Debate

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761261988428513310/Screenshot_20201001-121852.png

2020-10-01 19:43:37 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761312384933036052/20201001_144338.jpg

2020-10-01 20:17:28 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761320900674977802/FB_IMG_1599669703044.jpg

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761320901009997824/FB_IMG_1599141528958.jpg

2020-10-01 20:18:37 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761321190735216660/Screenshot_20201001-161459.png

2020-10-01 20:23:17 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761322366386176030/FB_IMG_1599675890113.jpg

2020-10-01 20:23:21 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761322385672372224/unknown.png

2020-10-01 21:06:22 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761333211539963914/video0.mp4

2020-10-01 21:19:05 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761336410699464724/20201001_141400.jpg

2020-10-01 21:20:48 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761336837431754772/shutupman.JPG

2020-10-01 22:05:36 UTC

Take a look at my Canva design!

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761348113038311424/20201001_180544_0000.png

2020-10-01 22:41:41 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761357198189527070/20201001_150704.jpg

2020-10-01 23:36:40 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761371031666556928/image0.jpg

2020-10-02 00:44:47 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761388177150967848/image0.jpg

2020-10-02 01:22:00 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761397539483811840/120299915_2549947281892573_4628408200561634118_n.png

2020-10-02 02:23:32 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761413026863644693/image0.jpg

2020-10-02 02:38:24 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761416769537572874/image0.jpg

2020-10-02 03:06:41 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761423885744603146/unknown.png

2020-10-02 03:12:27 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761425337632423936/2020-10-01-19-11-13.jpg

2020-10-02 03:34:58 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761431004987916288/unknown.png

2020-10-02 04:25:07 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761443623488978944/bidens-wirev2hb.jpg

2020-10-02 04:38:21 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761446956546654219/unknown.png

2020-10-02 04:55:12 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761451196258320404/zombomeme02102020005445.jpg

2020-10-02 05:03:15 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761453219674718228/20201001_150719.jpg

2020-10-02 12:59:01 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761572947667189820/OfBJ39EH.png

2020-10-02 16:46:38 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761630231362535424/Herbert_the_Pervert_irl.jpg

2020-10-02 17:33:23 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761641998553710592/120554909_10158497180988536_8280171179255616172_n.png

2020-10-02 18:08:46 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761650903173431326/Screenshot_20201002-132912.png

2020-10-02 18:09:13 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761651016193933372/Screenshot_20201001-114458.png

2020-10-02 18:27:24 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761655590975963156/chatroulette.jpg

2020-10-02 18:27:55 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761655720310865970/chat_roulette2.jpg

2020-10-02 18:28:17 UTC

Oh Joe, how low canyou go?

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761655810874015810/image.png

2020-10-02 18:28:40 UTC

it's a very nice office with a long great history

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761655912586412102/the_thing.jpg

2020-10-02 18:29:59 UTC

sweet nothings

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761656242539855933/19-3.jpg

2020-10-02 18:44:03 UTC

He's got a nice profile *swipe*

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761659780242079774/tindr.jpg

2020-10-02 18:58:33 UTC

Biden has no plan man

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761663430570278912/spiderman_biderman_achieve.jpg

2020-10-02 19:27:52 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761670807222091846/unknown.png

2020-10-02 19:55:06 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761677661529309184/Mematic_meme_20201002_155216.png

2020-10-02 20:00:36 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761679046203408394/image0.png

2020-10-02 20:06:36 UTC

Sleepy Joe needs some rest.

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761680554587455498/image.png

2020-10-02 20:49:59 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761691472575070208/image0.png

2020-10-02 20:58:35 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761693638005620776/zed4.png

2020-10-02 21:11:02 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761696769108344872/unknown.png

2020-10-02 21:15:04 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761697782058582016/2506.png

2020-10-02 21:20:06 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761699053334560798/video0.mov

2020-10-02 21:23:56 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761700014933934080/miccheck2.jpg

2020-10-02 21:32:26 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761702157304594472/questions.jpg

2020-10-02 22:14:49 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761712821888221184/bidhil2.jpg

2020-10-02 22:17:02 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761713379773382676/unknown.png

2020-10-02 22:53:13 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761722487461117973/IMG_20201002_015520_402.jpg

2020-10-02 23:19:39 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761729136519020584/100.jpg

2020-10-02 23:28:33 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761731377347166208/Screenshot_20201002-181908.png

2020-10-02 23:29:13 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761731544310087710/Mematic_meme_20201002_155216.png

2020-10-02 23:31:42 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761732169143025694/Screenshot_20201002-183956.png

2020-10-02 23:31:49 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761732201573908530/Screenshot_20201002-184253.png

2020-10-02 23:32:09 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761732285019062332/Screenshot_20201002-183123.png

2020-10-02 23:38:00 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761733754267369502/unknown.png

2020-10-02 23:45:17 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761735586511192124/Mematic_meme_20201002_194029.png

2020-10-02 23:54:47 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761737979831517244/gimppy.jpg

2020-10-03 00:04:49 UTC

add your own titles

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761740507142815804/fill-in.jpg

2020-10-03 00:47:11 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761751167666487345/Mematic_meme_20201002_203911.png

2020-10-03 01:04:57 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761755638661251102/e278912efa7314047cd6137acdae9527.jpg

2020-10-03 01:25:34 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761760826294009856/Tyler_Zed_sniff.jpg

2020-10-03 01:38:28 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761764075347640320/video0.mp4

2020-10-03 02:54:05 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761783101306961970/20201002_191848.png

2020-10-03 02:55:42 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761783509458878474/image0.jpg

2020-10-03 03:07:39 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761786515273285652/unknown.png

2020-10-03 08:55:34 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761874071620157460/xlarge.png

2020-10-03 11:25:25 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761911783203930162/anidea.jpg

2020-10-03 13:25:47 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761942076551725076/biden.png

2020-10-03 14:18:52 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761955431698268210/video0.mp4

2020-10-03 14:43:05 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761961526940139550/8Do10Ewd8SM4sAAAAASUVORK5CYII.png

2020-10-03 16:31:16 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/761988752997875763/7EcSend.png

2020-10-03 20:05:51 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/762042756657840178/image0.jpg

2020-10-03 20:07:44 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/762043230082301992/unknown.png

2020-10-03 21:51:20 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/762069302408380456/ftsyis.jpg

2020-10-03 22:48:43 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/762083741556146176/20201003_154250_wm.jpg

2020-10-03 23:24:11 UTC

Say what you need to say (even if your hands are shaking)

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/762092668212871198/buy_american.jpg

2020-10-03 23:50:02 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/762099170957066271/unknown.png

2020-10-04 01:08:23 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/762118890201022470/image0.jpg

2020-10-04 01:22:09 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/762122355405226014/Democrats.mp4

2020-10-04 01:27:54 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/762123801139740712/facebook_1601774894154_6718330845651373472.jpg

2020-10-04 03:10:15 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/762149558762602496/120775492_2551816775038957_7578821745570434545_n.png

2020-10-04 05:33:44 UTC

Facebook Fact Checkers said this is false. Every word is true.

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/762185668981817354/Screenshot_20201004-013206.png

2020-10-04 07:05:10 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/762208676139499560/image0.jpg

2020-10-04 07:54:04 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/762220981359607828/unknown.png

2020-10-04 15:32:23 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/762336321691058226/US_Imposter.png

2020-10-04 16:41:31 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/762353719802855444/Biden_01.jpg

2020-10-04 16:41:32 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/762353723002978354/Biden_02.jpg

2020-10-04 16:41:32 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/762353726417141800/RBG_01.png

2020-10-04 17:46:14 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/762370007270948864/4hasex.jpg

2020-10-04 18:03:37 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/762374380792578098/20201004_140244.jpg

2020-10-04 18:11:43 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/762376418323070976/image0.jpg

2020-10-04 20:00:05 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/762403690790387722/video0.mp4

2020-10-04 22:01:20 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/762434204100198450/Screenshot_20201004_235932_com.facebook.lite.jpg

2020-10-04 22:35:00 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/762442678427451413/facebook_1601850922856_6718649733140648375.jpg

2020-10-05 00:18:32 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/762468730138656789/received_630960710892998.jpeg

2020-10-05 00:23:13 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/762469910147498034/unknown.png

2020-10-05 00:42:46 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/762474831152545812/IMG_20201004_193505_529.jpg

2020-10-05 01:15:16 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/762483009743880212/zombomeme04102020211459.jpg

2020-10-05 01:51:50 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/762492211728220160/facebook_1601862721532_6718699220373245168.jpg

2020-10-05 02:03:16 UTC

Familiar democrats tactic?

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/762495090505547826/Screenshot_20201004-215257.png

2020-10-05 02:40:26 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/762504444487008287/unknown.png

2020-10-05 04:24:32 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/762530640620552222/image.png

2020-10-05 05:02:23 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/762540164395827200/image0.jpg

2020-10-05 05:12:38 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/762542747735293962/image0-341.jpg

2020-10-05 05:48:04 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/762551663420243998/tlcmx.jpg

2020-10-05 10:23:14 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/762620908862308382/BIBEN_MELT.jpg

2020-10-05 12:00:37 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/762645418894032896/20201005_075758.jpg

2020-10-05 12:43:42 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/762656258913730570/f26892fde518bf6324f725253e6d8333.jpg

2020-10-05 13:55:02 UTC

Save the children!

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/762674210258288680/image.png

2020-10-05 15:49:17 UTC

https://cdn.discordapp.com/attachments/724105119431524394/762702963059064872/image0.jpg

6,540 total messages. Viewing 250 per page.
Prev | Page 13/27 | Next